-->

Kazım Birlik

Kazım Birlik


Yazın Geldiceğin

Yazın geldiceğin nerden bilirim
Gül açılmış yaprakları solgundur
Gece gündüz ah u feryat ederim
Hiç demezler bir yosmaya dargındır

Kudretten karadır yarimin kaşı
İnciye benziyor ağzında dişi
Şu gelen güzel de dostun gelişi
Süzülerek gelir gözler yorgundur

Oturayım nazlı yarin dizine
Doyup usanmadım şirin sözüne
Taramış zülfünü dökmüş yüzüne
Top zülüfler ablak yüze uygundur

Karac’oğlan der ki yoktur hanedan
Bana yardım eyle aman yaradan
Nasıl vazgeçeyim böyle sunadan
Deli gönlüm bu yosmaya vurgundur

Söz: Karac'oğlan ● Müzik: Kazım Birlik