-->

Kazım Birlik

Kazım Birlik


Şimdi

Hasta düştüm hey ağalar
Halim bilmez sağlar şimdi
Düşman gibi dost karşımda
Zülüflerin bağlar şimdi

Etmedim ahd u amanı
Geçti mihnetin zamanı
Yitirdim kaşı kemanı
Gözüm yaşı çağlar şimdi

Balaban uçurdum gölden
Tor şahin kaçırdım koldan
Yazık fırsat gitti elden
Mecnun oldum beğler şimdi

Del’oldum kanman sözüme
Dost hançer vurdu özüme
O yar bakmıyor yüzüme
Yas çekecek çağlar şimdi

Firkat oldu yaktı canım
Feryatla geçer zamanım
Yaralandım akar kanım
Karac’oğlan ağlar şimdi

Söz: Karac'oğlan ● Müzik: Kazım Birlik


Türküyü yorumlayan öteki sanatçılar

Kubat yorumu