-->

Kazım Birlik

Kazım Birlik


Akdağ'ın Eteği (Benli Dilber)

Akdağ’ın eteği bir yeşil koru
Korudur ha benli dilber korudur
Sevdan yüreğimde yağı eridir
Eridir ha benli dilber eridir

Kıratın üstünde kaldı postumuz
İkrarından döndü m’ola dostumuz
Yarın kara toprak örter üstümüz
Çürütür ha benli dilber çürütür

Yüksek olur Arap atın kaltağı
Eşsiz kalmaz koçyiğidin yatağı
Varır bir kötüye değer eteği
Geri dur ha benli dilber geri dur

Karac’oğlan der ki gelip geçmedim
Yar elinden zehir bade içmedim
Fırsat elde iken alıp kaçmadım
Beri dur ha benli dilber beri dur

Söz: Karac'oğlan ● Müzik: Kazım Birlik